Informace k zápisu do MŠ Milíčův dům pro školní rok 2017/2018

Zápis do MŠ bude probíhat 2.5. a 3.5. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.

Den otevřených dveří naše školka nedělá. Po telefonické nebo emailové domluvě je však možné nás kdykoli navštívit a školku si prohlédnout.
Rodičům, kteří hlásí své dítě do třídy se sníženým počtem děti doporučujeme, aby se ozvali ještě před zápisem a domluvili se na potřebných dokumentech, bez kterých nemohou být děti přijaty (jedná se zejména o zprávu z Pedagogicko-psychologické poradny nebo ze Speciálně pedagogického centra, ve které je uvedena míra podpůrných opatření a doporučení do speciální třídy).


Podmínkou pro zahájení správního řízení je přijetí správně vyplněné žádosti o přijetí (včetně lékařského potvrzení o pravidelném očkování).

Kritéria pro posuzování žádosti:

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34. odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

2. Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31. 8. 2017 dovrší čtyř let věku.

3. Ostatní děti s trvalým pobytem na Praze 3.

4. Ostatní děti bez trvalého pobytu na Praze 3.

 

Při rozhodování o přijetí v bodech 2, 3 a 4 bude postupováno pouze dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.

 

Přihlášky jsou v MŠ (a ke stažení na webových stránkách zde) k dispozici.

 

Aktuality

Milí rodiče, tento pátek proběhne náhradní hodina dramaťáčku od 13:00 v tělocvičně.

Od začátku března se stabilizovalo personální obsazení školky. Více informací v sekci "Personální obsazení". Dočasně řešíme nemoc paní učitelky Hájkové a místo ní bude, v třídě myšek, dočasně suplovat paní ředitelka Hilmarová.

Informace pro děti přihlášené na plavání

Termín:        od 2.3. do 15.6.2017, každý čtvrtek (mimo 13.4. a 1.6.)

Čas:            1.skupina 9:15 – 10:00 (odchod z MŠ cca v 8:45)

                  2.skupina 10:00 – 10:45 (odchod z MŠ cca 9:30)


S sebou: plavky, ručník, boty k bazénu (typu crocs nebo pantofle), mýdlo, dívky s delšími vlasy musí mít cop/culík nebo čepici. Není možno plavat s rozpuštěnými dlouhými vlasy.

Děti mohou mít plavecké brýle, pokud by je některé z dětí potřebovalo a nemělo, instruktor nás na to upozorní.

V obou skupinách budou 2 instruktoři a dohlížející učitel.

Cena plavání pro Vás: 1 120,- Kč, cena se platí jednorázově a cenu za neodplavané lekce nelze vracet.

Děti přihlášené na plavání jsou, buď natolik zdravé, že jdou plavat, nebo natolik nemocné, že zůstanou doma. Není možné vodit děti pravidelně ve čtvrtek s tím, že na plavání nejdou (pokud se tak stane výjimečně, je vždy možné se domluvit). 2 – 3 učitelky budou muset děti převádět ze školky na plavání a nemohou proto zajišťovat program pro děti v MŠ. Děkuji za pochopení.

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz