Platby stravného a školného ve školním roce 2017/2018

 

ÚPLATA

Úplata za vzdělávání - 850,-Kč.

Od placení úplaty jsou osvobozeny děti, které od 1.9.2017  dosahnou věku 6ti let.

Úplatu za vzdělávání plaťte prosím na účet číslo 123172793/0300.

 

STRAVNÉ

Stravné na den-  36,-Kč / 38,-Kč (Děti s odkladem škol. docházky).

Zálohy na stravné jsou  700,-Kč /750,-Kč pro dětí s odkladem školní docházky.

Zálohy na stravné plaťte, prosím, na účet číslo 270460592/0300

Vyúčtování stravného- únor a červen

 

Úplatu za vzdělávání a stravné je zákonný zástupce povinen uhradit do 10.dne daného měsíce

Variabilní symbol dítěte obdrží zákonný zástupce první školní den ve třídě.


Nezapomeňte si, prosím, zrušit trvalé příkazy na měsíc červenec a srpen.

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz