pedagogický sbor :

 

VEVERKY :

Iva Červová - třídní účitelka

Pavla Mervartová - třídní učitelka

Dana Fiedlerová - asistentka

 

PEJSCI

Helena Holasová - třídní učitelka

Karolína Musilová - třídní učitelka

Ivana Slavíková - asistent pedagoga

 

MYŠKY :

Bc. Tomáš Kuča - třídní učitel

Mgr. Barbora Hájková - třídní učitelka

Mgr. Eva Florianová- asistent pedagoga

Kateřina Hendrychová - asistent pedagoga

 

KOČIČKY : 

Lucie Horváthová - třídní učitelka

Daniela Šubrtová - třídní učitelka

Marcela Kinská - asistent pedagoga

                 

 

provozní zaměstnanci :

 

Chlubnová Helena - školnice

Kalivodová Lucie - kuchyň

 Věra Vlčková - úklid

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz