Vítejte na stránkách MŠ Milíčův dům! Mateřská škola Milíčův dům je předškolní zařízení zřizované MČ Praha 3. Maximální kapacita je 68 dětí. V MŠ jsou 4 třídy, z toho 2 zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Školka je vybavena tělocvičnou, terasou a keramickou dílnou. Každoročně pořádáme kroužky pro děti a mnoho školních akcí. Hrdě se hlásíme k odkazu našeho zakladatele Přemysla Pittera. Přijďte se k nám podívat.


školka pohled ze zehrady