Vítejte na stránkách MŠ Milíčův dům!

Vítejte na stránkách MŠ Milíčův dům!

http://www.milicuvdum.cz/_dataPublic/photo/85fff7d716a5ad571f280f8fb884cb15/DSCN0193_1.jpg


Facebook.com/milicuvdum

Platby stravného a školného ve školním roce 2015/2016

Úplata za vzdělávání zůstává na stejné výši jako v letošním roce - 850 Kč. Od placení úplaty jsou osvobozeny od ní jsou předškoláci - děti, které od 1.9.2014 dosahnou věku 6ti let.
Děti s odkladem školní docházky úplatu opět platí.

Úplatu za vzdělávání plaťte prosím na účet číslo

123172793/0300

Zálohy na stravné jsou ve školním roce 650 Kč (700 Kč pro dětí s odkladem školní docházky. Denní stravné je 32Kč / 34 Kč (pro děti sedmileté).
Zálohy na stravné plaťte prosím NOVĚ (od 1.9.2015) na účet číslo

270460592/0300Nezapomeňte si prosím zrušit trvalé příkazy na měsíc červenec a srpen.

Nemoc - mononukleóza

Milí rodiče,
bohužel Vás na konci školního roku nepotěšíme informací, že se ve třídě Veverek objevila mononukleóza. V MŠ jsme přijali hygienická opatření, aby nedošlo k nákaze (možnost nákazy dle našich informací není vysoká, přesto možná).

děkujeme za pochopení